İİBF 17 Ülke Temsilcisine Ev Sahipliği Yaptı

İİBF 17 Ülke Temsilcisine Ev Sahipliği Yaptı

22-23 Ekim 2015 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Amfisinde uluslararası bir sempozyum düzenlendi. 17 İslam ülkesinden 30 civarında yabancı katılımcıyı bir araya getiren ve TASCA ile DPÜ’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği sempozyum, ‘Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış’ başlığı altında farklı Arap ve Afrika ülkelerinde Osmanlı izlerini aramaya yönelikti. Sayın valimizin ve pek çok üniversite rektörünün de hazır bulunduğu toplantıya ev sahipliği yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ, Osmanlı İmparatorluğunu teşkil eden halkların kimliklerinin analizine ayrılmış bir oturumu yönetti. Bu oturumda kimliklerin farklılıktan doğduğunu, kişinin kendini kendinden olmayan bir “öteki” üzerinden tanımladığının altını çizdi. Prof. İnaç konuşmasına şöyle devam etti: “ Osmanlı çokkültürlülüğü ve kültürel çoğulculuğu yeryüzünde başarıyla uygulayan ilk ve tek medeniyettir. Zira ötekiyle sınırı yumuşak bir hat üzerinden çizerseniz “öteki” ile yan yana ya da iç içe yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili provokatif ve dışlayıcı bir kimlik tanımı yaparsanız “ötekini” yok etme arayışına girersiniz. Bu bakımdan Osmanlı kimliği kozmopolit ve kucaklayıcı bir kimlik olmakla beraber tamamen ve tartışmasız olarak Türk’tü. Bugün Osmanlı ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz kimlik de doğası itibarıyla çoğulcudur.  Bugün Türkiye, hem Akdeniz, Karadeniz, Balkan, Kafkas, Anadolu, Avrupa ve hem de Ortadoğu kimliğini haiz stratejik bir ülkedir. 1815’te Metternich ve 1915’te Sykes-Picot’nun sınırlarını çizdiği Yeni Dünya Düzeni, bugün içinde yaşadığımız 2015 yılında yeni dünya, farklı büyük güçler tarafından ve Suriye üzerinden yeniden çizilmektedir. Ne var ki, dünyada kartlar yeniden karılırken Türkiye’nin bu yeni dünyada hak ettiği yeri almaması için ülkemiz terör örgütleri, paralel yapılanmalar ve koalisyon arayışlarıyla meşgul edilmektedir. Bugün İslam dünyasını temsil yeteneğine sahip olan ve Ortadoğu’yu ayağa kaldıracak yegâne güç, Türkiye’dir”. Öte yandan kapanış töreninde de Dekan Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, iki gün süren bu sempozyumun sonucunda, katılımcı ülkelerle kalıcı, istikrarlı ve kısa vadede meyve verecek bir mekanizma kurmaya yetecek bir azim ve potansiyelin bulunduğunu belirtti. 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2015, Pazar