Dünya İnsan Hakları Günü ile İlgili Panel

Dünya İnsan Hakları Günü ile İlgili Panel

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi ortaklığında 17 Aralık tarihinde bir panel düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür ÖNDER’in yürüttüğü panele, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa KELEBEK, İİBF Kamu Yönetim Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selami ERDOĞAN ve Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Dr. Nizamettin AYDIN katılmıştır. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KELEBEK “İslam Hukukunda İnsan Hakları” başlıklı konuşmasında 13 asır önce veda hutbesiyle tüm insanlığın hayat ve mülkiyet hakkının tanındığı ve teminat altına alındığını dolayısıyla günümüzde insan hakları ihlallerinin ancak bu belgenin doğru okunup yorumlanmasıyla aşılabileceğini ifade etmiştir. Yrd. Doç. Dr. Selami ERDOĞAN, “Türk Anayasalarında İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi “ başlıklı sunumunda, Osmanlı-Türk Anayasal sistemlerinde insan haklarının gelişimi ve dönüşümü ile bu gelişim ve dönüşümü etkileyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymuştur. Dr. Nizamettin Aydın ise, “Günümüz İnsan Hakları Bildirilerinde Temel Hak ve Hürriyetler”  ekseninde yaptığı konuşmasında, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinde düzenlenen temel hak ve hürriyetler ile hak ve hürriyetler için öngörülen denetim mekanizmalarının neler olduğunu tartışmıştır. Panel, dinleyicilerin panelistlere yönelttikleri sorular ve panelistlerin cevaplamasıyla sona ermiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2015, Cuma