Misyon & Vizyon

Misyon

Girişimci niteliklere sahip, donanımlı, değişime ve yeniliğe açık elemanları; özel, kamu ve üçüncü sektörde istihdam edilmek üzere hazır hale getirmek, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri ve Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında Akademik gelişmeye katkı sağlayacak çalışmalara öncülük etmek, iç ve dış paydaşlarla karşılıklı iletişim ve etkileşimi güçlendirerek bilgi paylaşımını sağlamak.

Vizyon

Yerel/Küresel oluşum yönelimli Kurumsal Paydaşları ile sosyal girişimciliği kültür haline getiren okul olmak.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, Salı