Bölüm E-posta Adresleri

Dekanlık: iibfdekanlik@dpu.edu.tr 

İşletme Bölümü: iibfisletme@dpu.edu.tr  

İktisat Bölümü: iibfiktisat@dpu.edu.tr   

Kamu Yönetimi Bölümü: iibfkamu@dpu.edu.tr

Maliye Bölümü: iibfmaliye@dpu.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü: iibfsiyasetbilimi@dpu.edu.tr

Ekonometri Bölümü: iibfekonometri@dpu.edu.tr 

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü: iibfuluslararasiticaret@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, Çarşamba