Hakkımızda

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak 12 Ekim 1974 tarihinde "Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu" adı altında kurulmuş ve 4 Aralık 1974 tarihinde öğretime başlamıştır. 15 Şubat 1979 tarihinde "Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesine" dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile "Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu" ve 3389 sayılı kanuna eklenen bir madde ile Anadolu Üniversitesi "Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" haline getirilmiştir.

Son olarak 3 Temmuz 1992 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline getirilen okul Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Dumlupınar Üniversitesi adı altında ilk olarak 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci alan fakülte, 1996-1997 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Fakültede İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarını uygulayan 7 bölüm bulunmaktadır. Fakültede Ekim-2017 itibariyle toplam 11.044 öğrenci öğrenime devam etmektedir. Fakültenin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu süre içerisinde. Fakülteden mezun olan öğrencilerin, dünyada eşdeğer eğitim-öğretim veren üniversite öğrencileri ile entegre olmalarını sağlamak; araştırmacı, rekabetçi, çalışkan bir öğrenci realize etmek amacıyla eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, Pazartesi