Fakültemiz Öğretim Elemanlarından Arş Gör Dr Erkan Ağaslan, TÜBİTAK Tarafından Desteklenen 2237-a Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Kapsamında “Rstudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimli” İsimli Eğitimde Üçüncü Kez Eğitmen Olarak Görevlendirilmiştir.

Fakültemiz Öğretim Elemanlarından Arş Gör Dr Erkan Ağaslan, TÜBİTAK Tarafından Desteklenen 2237-a Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Kapsamında “Rstudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimli” İsimli Eğitimde Üçüncü Kez Eğitmen Olarak Görevlendirilmiştir.

Fakültemiz öğretim elemanlarından Arş.Gör.Dr.Erkan AĞASLAN,  TÜBİTAK tarafından desteklenen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında “RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimli” isimli eğitimde üçüncü kez eğitmen olarak görevlendirilmiştir. 2019 yılından itibaren düzenlenen ve çeşitli üniversitelerden lisansüstü eğitimde öğrenim gören öğrencilerden ve öğretim üyelerinden seçilen katılımcıların yer aldığı eğitime fakültemiz öğretim elemanı Dr.Erkan Ağaslan düzenli olarak eğitmen olarak yer almaktadır. Bu sene 3. kez eğitmen olarak görevlendirilen Dr.Erkan Ağaslan’ın yer aldığı eğitimde akademik hayatın henüz başında olan yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve ekonometrik bilgilerini pekiştirmek isteyen öğretim üyeleri de yer almaktadır.03-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimde yer alan katılımcıların gerek tezlerinde, gerekse akademik çalışmalarında ihtiyaç duydukları istatistiki ve ekonometrik analizleri R programının STUDIO arayüzü ile yapabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir. Kendisini  başarılar dileriz.

Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, Cuma